Categorieen | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
  Inhoud van kennisbankartikel: Leerlingtelling
Leerlingtelling

Vraag


Hoe wordt berekend voor hoeveel leerlingen onze school het leerlingbedrag moet betalen? 
Antwoord


De beheerder van iedere school voor OVM wijst leerlingen aan klassen toe. Er kunnen alleen zaken voor een leerling ingevuld worden, wanneer deze aan een klas is toegewezen. Door alle leerlingen bij elkaar op te tellen die aan een klas zijn toegewezen, weten we precies voor hoeveel leerlingen het leerlingbedrag gerekend moet worden.

Iedere dag wordt een meting gedaan van het aantal leerlingen in de klas op dat moment. Hiervan wordt een gemiddelde berekend voor de uiteindelijke factuur. LET OP!

Wanneer u gebruik maakt van een Edex import voor het indelen van de leerlingen, kan het zijn dat u de hele school importeert, terwijl u het OVM misschien niet voor alle klassen gebruikt. Verwijder in dat geval de klassen waarvoor u het OVM niet gebruikt, de leerlingen kunt u laten staan. Het aantal leerlingen dat gekoppeld is aan de klas is van invloed op de facturatie.