Categorieen | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
  Inhoud van kennisbankartikel: Ontwikkelingsniveau (ON)
Ontwikkelingsniveau (ON)

Vraag


Hoe wordt het ontwikkelingsniveau van een leerling vastgesteld?
Antwoord


 Het ontwikkelingsniveau (ON) geeft door middel van een percentage aan hoe ver de ontwikkeling van de leerling is ten opzichte van zijn of haar leeftijd.Het ON wordt als volgt berekend:

De rode leeftijdslijn boven de ingevulde ontwikkelingslijnen geeft aan tot waar de hokjes van iedere lijn ingevuld zouden moeten zijn als de leerling zich ontwikkelt volgens zijn of haar leeftijd.In het onderstaande voorbeeld geeft de rode leeftijdslijn boven de ontwikkelingslijnen aan dat Francesca een ontwikkeling zou moeten hebben van een kind van 5 jaar.

Bij de lijn zelfbeleving, zelfbesef, competentie is haar ontwikkeling volgens haar leeftijd, daar wordt een percentage van 100 weergegeven.

Bij de lijn zelfstandigheid, autonomie zijn er 38 hokjes ingevuld van de 40 hokjes die ingevuld zouden moeten zijn volgens de leeftijd van Francesca. Het ontwikkelingsniveau is dan 38 / 40 * 100 = 95.Mochten er gaten aanwezig zijn in de ontwikkelingslijn van een leerling, dan worden deze gaten uiteraard gezien als geen ontwikkeling en dus in mindering gebracht op het ontwikkelingsniveau. Op deze manier worden ook de ontwikkelingsniveaus van de andere lijnen en leerlingen berekend.