Categorieen | Trefwoorden | Meest bekeken | Meest recent
  Inhoud van kennisbankartikel: Installatie OVM 2.0
Installatie OVM 2.0

VraagAntwoord


OVM 2.0 is een zogeheten ClickOnce-applicatie. Dit wil zeggen dat een gebruiker (zonder installatierechten) met 1 enkele klik de applicatie kan installeren en opstarten via een website.
Om OVM 2.0 als gebruiker te kunnen installeren en opstarten, dient de werkplek minimaal het .NET Framework 4.5 Client Profile te hebben geinstalleerd. Deze update wordt standaard aangeboden in de Windows Updates.
Voor een werkstation zijn de volgende systeemeisen gesteld:
Voor een terminalserver (2008, 2008R2 of 2012) zijn de volgende systeemeisen gesteld:
Een standaard gebruiker dient om ClickOnce te kunnen installeren en opstarten schrijfrechten te hebben tot zijn volledige 'Gebruikersprofiel', dus ook tot het persoonlijke start menu. Hierin wordt immers een snelkoppeling naar de applicatie OVM 2.0 aangemaakt.
Indien het .NET Framework 4.5 Client Profile is geinstalleerd en een gebruiker heeft alle (standaard-) rechten zoals deze hierboven staan beschreven, dan kan iedere gebruiker zelf op de werkplek OVM 2.0 installeren en opstarten door naar de pagina https://apps.datacare.nl/ovm/ te gaan.OVM maakt verbinding met verschillende adressen om in te loggen en om de data op te halen. De volgende adressen worden hierbij gebruikt:
Al deze verbindingen gaan over SSL (poort 443) en zijn hierbij versleuteld, zodat de veiligheid van uw data wordt gewaarborgd.Binnen Citrix omgevingen wordt er regelmatig door beheerders gekozen voor bepaalde beperkingen die ervoor kunnen zorgen dat OVM 2.0 hierbinnen niet werkt. Hieronder treft u een artikel aan waarin diverse workarounds worden aangereikt om OVM 2.0 binnen een Citrix omgeving werkend te krijgen. Reik deze informatie aan aan uw systeembeheerder, zodat deze workarounds als oplossing kunnen worden overwogen. Zie hierover het volgende artikel: http://support.citrix.com/article/CTX125453/.ClickOnce is de technologie die wordt gebruikt voor de installatie van OVM 2.0. Formeel wordt ClickOnce door Microsoft niet ondersteund voor RemoteApp in Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2. Zie hierover het volgende artikel: http://support.microsoft.com/kb/2020945.Tot slot kan het gebeuren dat er een foutmelding optreedt tijdens de installatie. Mocht het probleem op basis van bovenstaande inrichting niet op te lossen zijn, dan treft u hier een uitgebreide beschrijving aan over het oplossen van problemen tijdens de installatie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229001.aspx.